About us

                   

 

 

A   t o u c h   o f   f a s c i n a t i o n   L a n n a   T h a i

 

การนำความเป็นพื้นถิ่นล้านนามาประยุกต์ในศาสตร์ของหัตถเวชกรรมไทยล้านนาและความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทย 

 เพื่อให้สัมผัสและได้รับรู้ถึงมนต์เสน่ห์แห่ง  “อารายานา สปา”  

ในราคาที่คุณสัมผัสได้ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

และยังตั้งอยู่ในย่านร้านอาหารขึ้นชื่อของเชียงใหม่ เช่น ร้าน iberry (ไอเบอร์รี่) เชียงใหม่ , ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ นิมมาน 

 

บรรยากาศหน้าร้าน Arayana Spa กลิ่นอายความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา

บรรยากาศหน้าร้าน อารายานาสปา โดยได้หยิบยกเอาองค์ประกอบของกลิ่นอายความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา เช่น ฮ้านน้ำ

แสดงถึงความมีจิตเมตตาต่อผู้คนที่เดินทาง ซึ่งคนล้านนาในอดีตมักจะเดินด้วยเท้าไปตามหมู่บ้าน เมื่อหิวน้ำก็จะแวะพักดื่มน้ำตามฮ้านน้ำที่ชาวบ้านได้จัดตั้งไว้

นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งด้วยพรรณไม้ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวล้านนา เช่น ต้นหมาก ต้นกล้วย

ทำให้สามารถถ่ายทอดบรรยากาศความเป็นล้านนาได้อย่างลงตัวและยังคงมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา 

Spa Chiangmai, Spa Nimman, Promotionspa, Spapromotion, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiang mai, Massage Chiangmai, Massage Nimman, SpaMassage ChiangMai, Spa ThaiMassage, iberry chiangmai

 

บรรยากาศ Reception Zone

บรรยากาศ reception zone ตกแต่งภายในด้วยองค์ประกอบความเป็นล้านนา ไม่ว่าจะเป็นของเครื่องใช้ของชาวล้านนา

ที่นำมาจัดว่างได้อย่างลงตัว สัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันอบอุ่นและพร้อมที่จะยินดีต้อนรับแขกแก้วผู้ที่มาเยือน

ด้วยพนักงานมืออาชีพและโปรโมชั่นสปาที่น่าสนใจ ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา

Spa Chiangmai, Spa Nimman, Promotionspa, Spapromotion, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiang mai, Massage Chiangmai, Massage Nimman, SpaMassage ChiangMai, Spa ThaiMassage, iberry chiangmai 

 

บรรยากาศ Reception Zone

บรรยากาศ reception zone ตกแต่งภายในด้วยองค์ประกอบความเป็นล้านนา ไม่ว่าจะเป็นของเครื่องใช้ของชาวล้านนา

ที่นำมาจัดว่างได้อย่างลงตัว สัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันอบอุ่นและพร้อมที่จะยินดีต้อนรับแขกแก้วผู้ที่มาเยือน

ด้วยพนักงานมืออาชีพและโปรโมชั่นสปาที่น่าสนใจ ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา

Spa Chiangmai, Spa Nimman, Promotionspa, Spapromotion, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiang mai, Massage Chiangmai, Massage Nimman, SpaMassage ChiangMai, Spa ThaiMassage, iberry chiangmai

 

บรรยากาศภายในร้าน Arayana Spa 

กลิ่นอายความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา ตกแต่งด้วยของใช้ล้านนา " มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา"

บรรยากาศภายในร้าน อารายานาสปา กลิ่นอาย ความเป็นอัตลักษณ์ล้านนาไทย ตกแต่งด้วยของใช้ล้านนาภาพวาดและสมุนไพรไทย

เรียกได้ว่าเป็น “มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา” พอเข้ามาจะได้กลิ่นของสมุนไพร อโรม่าเธอราปี ที่มีกลิ่นหอมเพื่อให้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย พร้อมสำหรับการทำสปา 

มาสัมผัสบรรยากาศแบบล้านนาไทยได้ที่อารายานา สปา

Spa Chiangmai, Spa Nimman, Promotionspa, Spapromotion, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiang mai, Massage Chiangmai, Massage Nimman, SpaMassage ChiangMai, Spa ThaiMassage, iberry chiangmai

 

บรรยากาศภายในร้าน Arayana Spa 

กลิ่นอายความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา ตกแต่งด้วยของใช้ล้านนา " มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา"

บรรยากาศภายในร้าน อารายานาสปา กลิ่นอาย ความเป็นอัตลักษณ์ล้านนาไทย ตกแต่งด้วยของใช้ล้านนาภาพวาดและสมุนไพรไทย

เรียกได้ว่าเป็น “มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา” พอเข้ามาจะได้กลิ่นของสมุนไพร อโรม่าเธอราปี ที่มีกลิ่นหอมเพื่อให้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย พร้อมสำหรับการทำสปา 

มาสัมผัสบรรยากาศแบบล้านนาไทยได้ที่อารายานา สปา

Spa Chiangmai, Spa Nimman, Promotionspa, Spapromotion, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiang mai, Massage Chiangmai, Massage Nimman, SpaMassage ChiangMai, Spa ThaiMassage, iberry chiangmai

 

บรรยากาศภายในห้องทรีทเม้นท์(Treatment Room) Arayana Spa

การตกแต่งห้องทรีทเม้นท์เพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้อง   ที่มีกลิ่นอายความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา

ในรูปแบบการสัมผัส  รูป  รส  กลิ่น  และเสียง  บวกกับการใช้ความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยล้านนาในการทำทรีทเม้นท์

ที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้ว  ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอีกด้วย

Spa Chiangmai, Spa Nimman, Promotionspa, Spapromotion, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiang mai, Massage Chiangmai, Massage Nimman, SpaMassage ChiangMai, Spa ThaiMassage, iberry chiangmai

 

บรรยากาศภายในห้องทรีทเม้นท์(Treatment Room) Arayana Spa

การตกแต่งห้องทรีทเม้นท์เพื่อสร้างบรรยากาศภายในห้อง   ที่มีกลิ่นอายความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา

ในรูปแบบการสัมผัส  รูป  รส  กลิ่น  และเสียง  บวกกับการใช้ความมหัศจรรย์ของสมุนไพรไทยล้านนาในการทำทรีทเม้นท์

ที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณแล้ว  ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอีกด้วย

Spa Chiangmai, Spa Nimman, Promotionspa, Spapromotion, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiang mai, Massage Chiangmai, Massage Nimman, SpaMassage ChiangMai, Spa ThaiMassage, iberry chiangmai

 

บรรยากาศภายในห้องนวดไทย(Thai Massage Room) Arayana Spa

บรรยากาศภายในห้องนวดไทย จะให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยบรรยากาศและการตกแต่งที่มีกลิ่นอาย ความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา

 ซึ่งจะทำให้คุณได้ซึมซับความเป็นล้านนาในรูปแบบของ อารายานาสปา  การนวดไทย คือการนวดในแบบไทย

ในลักในลักษณะการกด การบีบ การดัด และประคบ ซึ่งเรียกอีกชื่อว่า ‘’นวดแผนโบราณ” เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ

เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วย ก็มักจะบีบนวดจนทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง

Spa Chiangmai, Spa Nimman, Promotionspa, Spapromotion, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiang mai, Massage Chiangmai, Massage Nimman, SpaMassage ChiangMai, Spa ThaiMassage, iberry chiangmai

 

บรรยากาศภายในห้องนวดไทย(Thai Massage Room) Arayana Spa

บรรยากาศภายในห้องนวดไทย จะให้บรรยากาศที่ผ่อนคลายด้วยบรรยากาศและการตกแต่งที่มีกลิ่นอาย ความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา

 ซึ่งจะทำให้คุณได้ซึมซับความเป็นล้านนาในรูปแบบของ อารายานาสปา  การนวดไทย คือการนวดในแบบไทย

ในลักในลักษณะการกด การบีบ การดัด และประคบ ซึ่งเรียกอีกชื่อว่า ‘’นวดแผนโบราณ” เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่มีมาแต่โบราณ

เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วย ก็มักจะบีบนวดจนทำให้อาการปวดเมื่อยลดลง

Spa Chiangmai, Spa Nimman, Promotionspa, Spapromotion, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiang mai, Massage Chiangmai, Massage Nimman, SpaMassage ChiangMai, Spa ThaiMassage, iberry chiangmai

 

บรรยากาศภายในห้องอาบน้ำ,แช่น้ำนมและสมุนไพร(ฺBathroom,Herbal Bath) Arayana Spa

การตกแต่งห้อง เพื่อสร้างบรรยากาศ  ความรื่นรมย์  ที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น  ด้วยกลิ่นอายความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา  

บวกกับการแช่น้ำนมและสมุนไพร  ที่ใช้สมุนไพรหลายๆชนิดโรยในอาบ  ช่วยผิวพรรณสะอาดสดใสเนียนนุ่ม 

ช่วยคลายความเหนื่อยล้าทั้งจากภายในและนอกร่างกาย เติมเต็มความสดชื่นให้คุณ

Spa Chiangmai, Spa Nimman, Promotionspa, Spapromotion, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiang mai, Massage Chiangmai, Massage Nimman, SpaMassage ChiangMai, Spa ThaiMassage, iberry chiangmai

 


Spa Chiangmai, Spa Nimman, Nimman, Spa, Arayana Spa, Chiangmai, Spa Chiangmai, Massage Chiangmai,  清迈马杀鸡, MassageNimman, 宁曼马杀鸡, Spa Massage ChiangMai,  清迈马杀鸡, Spa Thai Massage, 泰式马杀鸡, Nimman Massage, 宁曼马杀鸡, Massage Spa Chiangmai,  清迈马杀鸡Spa,  Massage Spa Nimman, 宁曼马杀鸡Spa, Massage Best Chiang Mai,  清迈最好的马杀鸡, Massage Quality Chiang Mai, 清迈高质量马杀鸡,  keyword关键词,  arayanaspa 阿若雅娜, Iberry Nimman, Soi Iberry Nimman, สปาเชียงใหม่, สปานิมมาน, อารายานา, สปา, นิมมาน, นิมมานสปา, นวดนิมมาน, นวดไทยนิมมาน, เชียงใหม่, นวดเชียงใหม่, นวดไทยเชียงใหม่, นวดไทย, นวดไทยล้านนา, งานสปา, รับเหมา, รับตกแต่งสปา, รับออกแบบสปา, จัดสวน, จัดสวนล้านนา, รับสร้างสปาสไตล์ล้านนา
Visitors: 88,740